LEIKTEC - IT consulting

Profil spoločnosti
Primárnym cieľom spoločnosti LeikTec je byť popredným medzinárodným poskytovateľom inovatívnych a hodnoty vytvárajúcich technonlógií, služieb a riešení.

Spoločnost LeikTec preto venuje veľkú čast svojich zdrojov a času tomu, aby pomáhala zákazníkom optimalizovať procesy a operácie sofistikovaným využitím technológií, ľudského kapitálu a osvedčených priemyselných postupov. Vďaka tejto orientácii vieme ponúknuť maximálnu návratnosť investícií, optimálnu časovú efektívnosť, ako aj trvalo vysokú kvalitu počas celého životného cyklu našich dodaných projektov, služieb a systémov.

Naše skúsenosti

Spoločnosť LeikTec a.s. je nezávislá, dynamická a progresívna súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT poradenstva od roku 2009 na slovenskom a českom trhu. LeikTec sa zaoberá dodávkou služieb podnikového a IT poradenstva, dodávkou enterprise riešení vybudovaných na rôznych platformách (SAP, IBM, Microsoft, Oracle and Open Source Technologies), systémovej a dátovej integrácie, vývoja aplikácií a prevádzkovej podpory dodaných riešení, ktoré spĺňajú potreby a požiadavky našich zákazníkov. Veľkú časť našich zdrojov a času venujeme na to, aby sme umožnili zákazníkom optimalizovať ich procesy a operácie tým, že pomáhame pri efektívnejšom využívaní technológií, ľudského kapitálu a najlepšie osvedčených postupov v danom odvetví. Vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť maximálnu návratnosť Vašich investícií, optimálnu časovú efektívnosť, ako aj nepretržite vysokú kvalitu a to počas celej životnosti našich projektov, služieb a systémov. Náš profesionálny tím má skúsenosti s realizáciou projektov ako pre komerčný sektor, tak pre verejný sektor.