LEIKTEC - IT consulting

Kontakty

Pobočky

LEIKTEC a.s.

Suché mýto1
811 03 Bratislava


Tel.: +421 917 566 566
E-mail: info@leiktecitc.sk

LEIKTEC a.s.

Lazovná 3
974 01 Banská Bystrica


Tel.: +421 483 812 922
E-mail: info.bb@leiktecitc.sk

Kontaktné a fakturačné údaje

LEIKTEC a.s.

Suché mýto 1
811 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 917 566 566

Email: info@leiktecitc.sk

IČO: 44536445
DIČ: 2022751984
IČ pre DPH: SK2022751984

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2624184804/1100
IBAN kód: SK41 1100 0000 0026 2418 4804

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4690/B